Onze toekomst ligt in de handen van de generatie na ons. Wil je iets structureel gaan veranderen, dan moet je zorgen dat je draagvlak hiervoor vindt bij de jeugd.

Wij willen de kinderen nu al leren dat:

  1. Niemand kiest om arm te zijn, iedereen is liever rijk maar het kan iedereen overkomen om in armoede te komen. Daar hoeft niemand zich voor te schamen. Het is belangrijk dat je er met iemand over kunt praten.
  2. Je ook als je arm bent trots op jezelf mag zijn. Het gaat niet om wat je hebt maar om wat je doet en wie je bent.
  3. Kinderen die in armoede opgroeien vaak creatiever leren omgaan met dingen. Tenslotte kunnen ze niet zomaar iets nieuws kopen als er iets stuk gaat.
  4. Het belangrijk is om een sociaal vangnet te hebben (vrienden, familie etc.) Iemand die je kan helpen als de nood erg hoog is.
  5. Dat het stigma dat arme mensen lui zijn en maar moeten gaan werken voor hun geld meestal niet klopt. De meerderheid van de mensen die bij de voedselbank komen, hebben gewoon een baan. Maar er zijn ook mensen die niet kunnen werken vanwege een ziekte.
  6. Iedereen mee zou moeten kunnen doen in de maatschappij. En dat dit lang niet altijd zo is. Het geld in onze maatschappij is niet goed verdeeld en we zouden zelf eens wat socialer kunnen zijn en meer moeten delen met elkaar.

In het verleden gaven we lessen op de 4 havo klassen van het voortgezet onderwijs. Daarvoor is een reader ontwikkeld die we gebruikten tijdens deze lessen. Met de lessen werd beoogd om het bewustzijn over armoede te vergroten. De lessen bestonden o.a. uit het spelen van het door het Mafcentrum ontwikkelde Arm & Rijk spel, de les ‘hoe duur is deze wereld’, maak een weekmenu met een minimum budget en schrijf een artikel over armoede.

Op de basisscholen bestonden de lessen o.a. uit het spelen van het Arm & Rijk spel, filosoferen en discussiëren over vraagstukken omtrent meedoen, het maken van een armoede journaal, opstellen van een projectplan om een dag voor alle kinderen in Maasbree  te organiseren, interviewen van verenigingen en gemeenteraadsleden, opstellen van aanbevelingen voor verenigingen en meehelpen aan de speelgoedactie.

lessen op school